SGKMevzuat.net

GÜNDEM

Sosyal Güvenlik Paketinde Yenilikler – GSS Affı – Gazeteci ve Milletvekillerine Yıpranma Payı

13 Ocak 2013 - Uğur Uludağ - GÜNDEM-0 Yorum

19 ocak 2013 de ki değişiklikler sonrasında Sosyal Güvenlik Kanun da Yapılan Düzenlemelere Göre  Şu Değişiklikler Yapılmıştır.

 Basın Mensuplarına ve Milletvekillerine yıpranma payı

Ekim 2008′de kaldırılmış olan yıpranma yeniden gündeme alındı ve basın çalışanları yıpranma payı alacaklar ve fiili günlerine yıpranma günleri ilave edilmiş olacaktır.  TRT’de çalışanlar da dahil  basın yönetmeliğine göre  basın kartı sahibi gazeteciler ile milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanların prim ödeme gün sayılarına, çalışma sürelerinin her 360 günü için 90 gün fiili hizmet süresi zammı eklenecek.

Liseyi bitiren gençlerin durumu

Lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler.

İş kazası prim oranı sabitlendi

Kısa Vadeli Prim oranları tehlike sınıfına göre belirlenmekteydi  Tehlike oranı ise %1 ile 6,5 arasında alınmaktaydı. Yeni düzenleme ile % 2 de sabitlenecek ve 1,5 ile 2,5 arasında Bakanlar Kurulu  bu değişikliği yapmaya yetkili olacaktır.

Gazilik ve şeref aylığı alanlara müjde

Kamu hastanelerinden sevk alamadan gidebilme imkanları  verilmektedir.

Emekli olduktan sonra çalışan ve sosyal güvenlik destekleme primi bulunanlar

Emekli olduktan sonra çalışan ticarete başlayanların veya şirket ortağı olanların   durumları gözden geçirildi bu kanunun  yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonu itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve faizleri, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde  öncesinde çıkan borçların faizleri af edilecek ve 36 aya kadar da taksit imkanı getirilecektir.

Genel Sağlık Sigortası borçları af edilecek

Sigortalı çalıştığı halde  halde aktivasyon yaptırmayıp gelir testine katılmayan ve ayrıca başkası üzerinden sağlık hizmetinden faydalananların 31 Ocak 2012  tarihe kadar olan borçları silinecek.

 İş ve Meslek Danışmanı Müjde

iş meslek danışmanı yeterlilik belgesine sahip olduğu halde 817 kişilik iş ve meslek danışmanı alımı ilanına başvuramayanların açtığı davalarda Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı vermesi ile orta ya çıkan durum düzeltildi. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 10/7/2010 ve 11/7/2010 tarihlerinde yapılan sınavlara girmiş ve bu sınavlardan en az 70 puan almış olma koşulunu taşıyanlardan bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde yazılı olarak müracaat edenler, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonlarına atanacak. 11/6/2012 tarihli iş ve meslek danışmanı alım ilanına istinaden yapılan yerleştirme sonucuna göre istihdam edilen iş ve meslek danışmanlarından bu pozisyonlarda 1/11/2012 tarihi itibarıyla çalışmakta iken 2013 yılı için sözleşmeleri yenilenememiş olanlar ile askerlik ve doğum nedenleriyle görevlerinden ayrılanlar ise hakları saklı kalmaktadır.

Milletvekillerine ikinci müjde

SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olan ve aylık bağlanan milletvekillerinin, milletvekili emekli aylığı almaya hak kazanmaları için  2 yıl süreyle bu görevlerde bulunmuş olma ve sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı ödenmesine ilişkin şartlar aranmadan kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren emekli aylıkları milletvekili aylığı seviyesine çıkartılır.

Uğur Uludağ

Bu Yazıyı Paylaşın

Bağlantılı Yazılar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*